Partikül Testi

PARTİKÜL SAYIMI VE TEMİZ ALANIN SINIFLANDIRILMASI

ISO 14644-1: Cleanrooms & Associaiton Contolled Environment Part 1 Classification Of Air Cleanliness” standardına göre temiz oda sınıfının gerektirdiği partikül seviyesinin standartta belirtilen kabul kriterlerine uygun olup olmadığının kontrolü için partikül sayım aleti kullanılarak yapılan ölçümlerdir.

partikül_testi_1

 

partikül_testi_2