Bakım Onarım

SOĞUTMA GRUBU (CHİLLER) BAKIM ONARIMI

1.Hava soğutmalı soğutma grubu bakım onarımı

2.Su soğutmalı soğutma grubu bakım onarımı

3.Değişken gaz debili soğutma grubu bakım onarımı

SOĞUTMA GRUBU BAKIM ONARIMI NASIL YAPILIR

1.Gaz kaçaklarının kaçak dedektörü yardımı ile aranması ve gaz kaçaklarının giderilmesi

2.5000 çalışma saatinden sonra kompresör yağlarının değişimi

3.5000 çalışma saatinden sonra gaz hattı filtrelerinin değişimi

4.Kondenser yüzeylerinin özel kimyasal temizleme maisi ile temizliği ve durulanması

5.Evaporatör (shell-tube)içerisindeki kireçlenme ve çamurlanmaların temizliği için kimyasal leme maisi ile temizliği ve durulanması

6.Kompresör üzerinde bulunan klemens bağlantı vidalarının sıkılığının kontrolü gevşek olan bağlantıların sıkılması

7.Kompresör direnç(ohm) ve amperaj değerlerinin ölçülerek kayıt altına alınması

8.Kompresör performans değerlerinin ölçülerek faaliyet kontrolünün yapılması

9.Elektrik panosu içerisindeki tüm güç kontaktörlerinin kontak takımlarının kontrolü mekanik özelliğini yitiren ve kararma olan kontak takımlarının değişimi

10.Tüm yardımcı kontak ve rölelerin kontaklarının faaliyet kontrolü

11.Soğutma sistemi üzerinde bulunan tüm emniyet elemanlarının (alçak basınç, yüksek basınç, yağ basınç prosestatı gibi) faaliyet kontrolü

12.Tüm basınç manometrelerinin değerlerinin kontrol edilerek yanlış ölçen manometrelerin kalibrelerinin yapılması veya değişimi

13.Pislik tutucuların temizlenmesi

14.PLC içerisindeki tüm set değerlerinin kontrolü ve set değerlerinin prosesin ihtiyacına uygun değerlere ayarlanması

15.Soğutma gaz hattı üzerinde bulunan tüm vana ve selenoidlerin faaliyet kontrolü

16.Super heat ve subcooling değerlerinin ölçümünün yapılarak idareye raporlandırılması

17.Kompresör gövdesinde bulunan karter ısıtıcılarının faaliyet kontrolü

18.Kompresör içerisinde bulunan yağ filtrelerinin temizliğinin yapılması

19.Kompresör yağlarının seviyesinin kontrolü (gözetleme camı en az 1/2 oranında olmalıdır.)

20.Kondenser fanlarının dönüş yönlerinin ve faaliyetlerinin kontrolü

21.Kondenser fanlarının rulmanlarının ve yataklarının faaliyet kontrolü,arızalı ve aşırı ses yapan fan motorlarının rulmanlarının değişimi devamı halinde fan motorunun değişimi

22.Tüm soğutma grubu yüzeylerinin basınçlı yıkama makinası yardımı ile temizliğinin yapılması

ÖRNEK :Analizör yardımı ile soğutucu akışkanın yeterliliğinin ölçülmesi

sogutma_bakim

sogutma_bakim_2

KLİMA SANTRALLERİ BAKIM ONARIMI

1.Hijyenik klima santralleri bakım onarımı

2.Konfora yönelik klima santralleri bakım onarımı

3.Paket tip klima santralleri bakım onarımı

4.Hassas kontrollü klima sistemi bakım onarımı

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ BAKIM ONARIMI

 1.Klima santrali taze hava girişinde bulunan kaset filtrenin yıkanması ve yılda bi defa değişimi

2.F5-F6 ikinci kademe torba filtrenin değişimi (kirlilik durumuna göre en geç 3 ayda bir)

3.F7-F8-F9 compact veya torba  filtrenin değişimi(en geç 6 ayda bir)

4.Tüm damperlerin hareketli millerinin yağlanması ve faaliyet kontrolü

5.Tüm damper motorlarının faaliyet kontrolü,arızalı olanlarının değişimi

6.Sıcak ve soğuk 3 yollu vanaların ve gövdeleriinin faaliyet kontrolü

7.Isıtma serpantini yüzeyinin  kimyasal mai ile yıkanması ve durulanması

8.Soğutma serpantini yüzeyinin  kimyasal temizleme maisi ile temizliği

9.Tüm klima santrali iç yüzeyinin kimyasal dezenfektan ile temizlenmesi

10.Fan motorunun rulmanlarının kontrolü aşırı ses yapan rulmanların değişimi

11.Fan yataklarında bulunan rulmanların 2 yılda bir değişimi

12.Fan yataklarının gres yağı ile yağlanması

13.Tüm fan kayışlarının yılda bir defa değişimi

14.Tüm motor ve saha elemanlarının klemens kutularındaki gevşek bağlantıların sıkılması

15.Tüm güç kablolarında yanma ve kararma olan kabloların değişimi

16.Klima santrali kapaklarındaki hava kaçaklarının giderilmesi

17.Klima santrali kapaklarında bulunan kilitlerin faaliyet kontrolü arızalı olanların değişimi

18.Isıtma ve soğutma serpantinlerinde su kaçaklarının kontrolü

19.Drenaj hatları ve tavalarının giderlerindeki tıkanıklıkların açılması

20.Klima santrali hava çıkışından tüm debi ve hız ölçümlerinin yapılarak etiket değerleri ile karşılaştırılması,ölçümler ile etiket değerleri arasında %10 veya daha büyük farklılık var ise sebeplerinin tespit edilerek giderilmesi

ELEKTRİK PANOLARI VE OTOMASYON SİSTEMİ  BAKIM ONARIMI

1.Tüm güç kontaktörleri kontak takımlarının faaliyet kontrolü,mekanik ömrünü tamamlamış veya kararmış kontak takımlarının değişimi

2.PLC modüller ile saha ekipmanlarının haberleşme ve 0-10V sinyal kontrolü

3.Tüm pako şalterlerin faaliyet kontrolü

4.Elektrik panoları içerisindeki tüm kablo bağlantı vidalarının kontrolü gevşek olanların sıkılması

5.Elektrik panoları üzerinde bulunan pano fanlarının faaliyet kontrolü

6.Tüm elektrik panolarının basınçlı hava ile temizlenmesi

7.Güç devreleri üzerindeki yanma ve kararma olan tüm kabloların değişimi

8.Fark basınç,sıcaklık ve hız sensörlerinin faaliyet kontrolü

9.Klima santrali üzerindeki tüm emniyet elemanlarının faaliyet kontrolü arızalı olanların değişimi

10.Tüm sigortaların faaliyet kontrolü arızalı olanların değişimi

11.Tüm motorların dirençlerinin(ohm)ölçümü ve kayıt altına alınması

12.Tüm motorların çalışma akımlarının kayıt altına alınması

13.Ölçülen direnç ve akımlarda her bir faz için %10 dan fazla farklılık var ise sebeplerin araştırılarak sorunun giderilmesi

İÇ ORTAM FİLTRASYON SİSTEMİ EKİPMANLARI BAKIM VE ONARIMI

1.Hepa filtre altından hız ve debi ölçümlerinin yapılarak hepa filtrenin değişme süresinin değerlendirilmesi

2.Hepa filtre değişimlerinde hepa plenium box  ve difizörlerinin temizliği

3.Lif tutucu menfezlerin temizliğinin yapılması

4.Ayda bir stadartlara uygun partikül counter ile ortam partikül sayımı yapılması

5.Laminer Air Flow üniteler için laminer akışın sağlandığı mutlak surette kontrol edilmelidir

filtre

 

DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ VEYA SPLİT KLİMA BAKIM ONARIMI

1.Evaporatör yüzeyinin kimyasal temizleme maisi ile temizliği

2.İç ünite filtresinin temizliği

3.Dış ünite kondenser yüzeyinin kimyasal temizleme maisi ile temizliği

4.Soğutucu akışkan kontrolü ve eksik ise gaz kaçağının giderilerek gaz şarjı

5.Elektrik aksamının genel kontrolü

6.Kumanda elemanlarının genel kontrolü

7.İç ünite ile dış ünite arasında haberleşme saha elemanlarının faaliyet kontrolü

filtre_2

 

filtre_3